Make your own free website on Tripod.com

2002-03 LU Cheer Video Stills

Home | Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 | Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15
Page 9

v012503harley.jpg

v012303bootybasesset.jpg

v012303bootyaction.jpg

v012303handsmagsnat.jpg

v012303dance3.jpg

v012503dancejill.jpg

v012303jenbasket.jpg

v012303highlibset2.jpg

v012303spiritkrista.jpg

v012303hitchsetmascot.jpg

v012303fullsqps.jpg

v012503basketsmagsnat.jpg

v012503spirittash.jpg

v012303mascothalf.jpg

v012303spiritjillmandie.jpg

v012303spirit.jpg

v012503spiritkeishnat.jpg

v012503mascotthigh.jpg

v012503tabletopset.jpg

v012503baseskeishakristensta.jpg

v012503dancekristennorinat.jpg

v012503fulls.jpg

v012503spiritnatashkeishmandie.jpg

v012503tower.jpg

v012503spiritmagsash.jpg

Lewis vs. Quincy
January 23, 2003
&
Lewis vs. Univ. of Missouri-St. Louis
January 25, 2003
 

v012303bootybases.jpg

v012303handsnatashjen.jpg

v012503spiritnat.jpg

v012303dance2.jpg

v012303fullshalfmascot.jpg

v012503spiritnori.jpg

v012303highlib1.jpg

v012303spirittashmagsjill.jpg

v012303hitchmascot.jpg

v012303magsbasket.jpg

v012303jenbootylib.jpg

v012303jumpmandie.jpg

v012303natbasket.jpg

v012503norispirit1.jpg

v012503handsnatashley.jpg

v012503tabletop.jpg

v012503jumpashley.jpg

v012503spiritjill.jpg

v012503dancenoristajaz.jpg

v012503handsash.jpg

v012503toeskeishakristen.jpg

v012503spirittashmags.jpg

v012503norimascot1.jpg

v012503stongpiercy.jpg