Make your own free website on Tripod.com

2002-03 LU Cheer Video Stills

Home | Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 | Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15
Page 12

v030103setheelstrech1.jpg

v030103basketmags2.jpg

v022703spiritstef.jpg

v022703highlib.jpg

v022703jumps.jpg

v022703four21a.jpg

v022703basketnat1.jpg

v022703qps.jpg

v022703tabletop1.jpg

v022703fulldowns.jpg

v022703armmotiontech.jpg

v022703trophy1.jpg

v030103chairmags.jpg

v022703jen.jpg

v030103tower1.jpg

v022703spiritkrista.jpg

v030103tunnel1.jpg

v030103heelnat.jpg

v022703spiritjen.jpg

v030103baskets2.jpg

Lewis vs. Bellarmine
February 27, 2003
&
Lewis vs. Northern Kentucky
March 1, 2003

v030103chairnat.jpg

v022703baskettuck.jpg

v022703highlibset.jpg

v030103scalenat2.jpg

v022703spiritralene.jpg

v030103qps1.jpg

v030103hands.jpg

v022703heels.jpg

v022703spiritsarah.jpg

v022703trophyset1.jpg

v022703spirittashaashley3.jpg

v030103basketsetnat.jpg

v030103jumpsetf1.jpg

v022703hitches.jpg

v030103baskets4.jpg

v022703spiritmags.jpg

v030103cradle.jpg

v030103spiritnatkristen.jpg

v022703spirittashaashley.jpg

v022703freethrow.jpg